برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
500,000 ریال
ارسال تصویر کارت ملی و کارت دانشجویی که تاریخ اعتبار آن منقضی نگشته، الزامی است.
2
0 ریال
ارسال تصویر کارت ملی و کارت دانشجویی که تاریخ اعتبار آن منقضی نگشته، الزامی است.
3
500,000 ریال
ارسال تصویر کارت ملی و کارت دانشجویی که تاریخ اعتبار آن منقضی نگشته، الزامی است.
4
1,500,000 ریال
ارسال تصویر کارت ملی و کارت استادی و یا هیأت علمی که تاریخ اعتبار آن منقضی نگشته، الزامی است.
5
500,000 ریال
ارسال تصویر کارت ملی و کارت استادی و یا هیأت علمی که تاریخ اعتبار آن منقضی نگشته، الزامی است.
6
1,000,000 ریال
ارسال تصویر کارت ملی و کارت اعضای هیأت علمی که تاریخ اعتبار آن منقضی نگشته، الزامی است.
7
0 ریال
ارسال تصویر کارت ملی و کارت هیأت علمی که تاریخ اعتبار آن منقضی نگشته، الزامی است.
8
0 ریال
ارسال تصویر کارت ملی الزامی است.
9
0 ریال
ارسال تصویر کارت ملی و کارت شناسایی پژوهشگاه که تاریخ اعتبار آن منقضی نگشته، الزامی است.
10
0 ریال
ارسال تصویر کارت ملی و کارت عضویت در نهاد حامی الزامی است.تمام هزینه ها نیم بها است.
11
700,000 ریال
افرادی که مقاله ای در همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار نداشته و داوطلب حضور در همایش و و بهره مندی از برنامه ها و مزایای آن می باشند، می بایست به صورت ثبت نام بدون مقاله ثبت نام نمایند. برای این شرکت کنندگان گواهی حضور و شرکت در همایش صادر می گردد. همچنین بسته فرهنگی همایش نیز به ایشان ارائه خواهد شد و پذیرایی بین جلسات(میان وعده) و ناهار نیز انجام می گیرد. بسته فرهنگی شامل: مجموعه چکیده مقالات، گزارش نشست های تخصصی با موضوعات هنر ایران در دوره قاجار و سربرگ * امکان عودت هزینه ثبت نام پس از واریز هزینه وجود ندارد* *هزینه ثبت نام برای تمام گروه ها ثابت است* *دریافت هزینه در این بخش شامل افرادی که مقاله کامل ایشان پذیرفته شده، نمی شود*
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.