راهنمای ثبت نام در همایش

عضویت(ثبت نام) برای تمام گروه ها الزامی است.

ارائه کارت ملی و دانشجویی معتبر  برای دانشجویان الزامی است.

ارائه کارت شناسایی معتبر برای اعضای هیأت علمی الزامی است.

برای ثبت نام در سامانه روی عضویت کلیک کنید.

تمام شرکت کنندگان برای حضور در همایش ملزم به تکمیل فرم ثبت نام هستند

برای شرکت در همایش به اطلاعات همایش، هزینه های همایش مراجعه نمایید.