حضور در همایش
1397-08-06

*افرادی که مقاله ای در همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار نداشته و داوطلب حضور در روزهای همایش و و بهره مندی از برنامه ها و مزایای آن می باشند، می بایست به صورت حضور در همایش ثبت نام نمایند. برای این شرکت کنندگان گواهی حضور و شرکت در همایش صادر می گردد. همچنین بسته فرهنگی همایش نیز به ایشان ارائه خواهد شد و پذیرایی بین جلسات(میان وعده) و ناهار نیز انجام می گیرد.

 بسته فرهنگی شامل: مجموعه چکیده مقالات، گزارش نشست های تخصصی با موضوعات هنر ایران در دوره قاجار و سربرگ

امکان عودت هزینه ثبت نام پس از واریز هزینه وجود ندارد

 *دریافت هزینه در این بخش شامل افرادی که مقاله کامل ایشان پذیرفته شده، نمی شود*

* مبلغ واریزی 700000 ریال معادل 70 هزار تومان را به شماره حساب 2172629002004   نزد بانک ملی شعبه حج و زیارت به نام پژوهشگاه میراث فرهنگی واریز نموده و تصویر فیش واریزی را از طریق صفحه کاربری خود ارسال نمایید.