ثبت نام در سامانه
1397-03-01

هنگام ثبت نام ارائه کارت ملی، کارت دانشجویی برای دانشجویان و کارت اعضای هیأت علمی برای آن گروه ، لازم می باشد.

 

تمام کسانی که تمایل دارند در بخش های مختلف همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار شرکت نمایند، باید ثبت نام نموده و از طریق سامانه کد کاربری دریافت نمایند.

هنگام عضویت(ثبت نام) هیچ هزینه ای از گروه های عضو شده در سامانه دریافت نخواهد شد.

زمان دریافت هزینه برای نویسندگان پس از تایید چکیده، هنگام ارسال اصل مقاله و برای هنرمندان پس از تأیید اصل اثر خواهد بود.