ثبت نام در سایت
1397-03-01

هنگام ثبت نام ارائه کارت ملی، کارت دانشجویی برای دانشجویان و کارت اعضای هیأت علمی برای آن گروه ، لازم می باشد.

 


هنگام عضویت(ثبت نام) هیچ هزینه ای از گروه های عضو شده در سامانه دریافت نخواهد شد.

زمان دریافت هزینه برای نویسندگان پس از تایید چکیده، هنگام ارسال اصل مقاله و برای هنرمندان پس از تأیید اصل اثر خواهد بود.

هزینه های ثبت نام از طریق سامانه متعاقبا اعلام خواهد شد.