حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
کاخ گلستان
پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه سیستان و بلوچستان/ دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
حمایت کننده نقره ای
موزه ملی
حمایت کننده طلایی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
پایگاه استنادی علوم جهان اسلامISC
حمایت کننده نقره ای
موزه عکسخانه شهر
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده طلایی
انجمن مجموعه داران_|_انجمن مجموعه داران
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی