هر چند تاکنون مقالات بسیاری در حوزه تاریخی قاجار در باب هنر نگاشته شده است و پژوهش‌های متعددی در این خصوص ارائه گشته ولی این پژوهشگاه مطابق با اهداف ستادی خود مبنی بر توسعه و گسترش پژوهش در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری و در راستای احیاء و مستندسازی آثار به منظور حفظ کیفیت آنها و آشکار نمودن حلقه­های گمشده فرهنگی، تاریخی و طبیعی، بر آن است که با برپایی همایش هنر ایران در دوره قاجار زمینه تعامل اندیشه‌ها را در این باب فراهم آورده و نظرات، پژوهش‌ها و آراء اندیشمندان و متفکران را یکجا گردآوری کرده و ارائه نتایج را با هدف بهره‌برداری از آنها یکسویه کند تا بتواند در این راستا گامی فراتر نهاده و همایشی در سطح بین‌المللی را آنچنان که شایسته معرفی هنر ایران است برای آینده برنامه‌ریزی نماید. علاوه بر آن برپایی نمایشگاهی از آثار هنری با ویژگی‌های دوران قاجار در متن این همایش مد نظر است که بتواند از لحاظ بصری به فهم هر چه بهتر محتوای فرهنگی و هنری آن دوران مدد رساند. مطالعه روی این هنرها، ویژگی آنها و تأثیرات متقابل هنرها و حوزه‌های مختلف علاوه بر اینکه ما را در درک این سبک هنری یاری می‌کند، می‌‌تواند در شناخت جامعه، سنت، فرهنگ، سیاست، اقتصاد، و دیگر ابعاد این دوره از تاریخ ایران راهنمای ما باشد.