• آرم سازمان میراث فرهنگی
 • آرم پژوهشگاه
 • آرم پژوهشکده
 • لوگو همایش
 • فراخوان
 • سخن سردبیر

 


 

نشست تخصصی همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار

پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می نمایند

 

نشست تخصصی کتاب شناسی دوره قاجار

سخنرانان: جناب آقای محمد رضا ریاضی، جناب آقای محسن احتشامی، جناب آقای علی اصغر میرزایی مهر
فراخوان بخش هنری همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار
نشست تخصصی همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار

 

پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می نمایند

نشست تخصصی عکاسی

سخنرانان: جناب آقای مهیار خراباتی، جناب آقای محمد ستاری، جناب آقای جمشید حاتم


نشست تخصصی همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار

پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می نمایند

نشست تخصصی موسیقی

سخنرانان: جناب آقای احمد صدری، جناب آقای بابک خضرائی، جناب آقای جهانگیر نصر اشرفی

 

 

 

 

اعضای شورای سیاست گذاری همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار

 

 اعضای کمیته علمی همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار


اولین نشست تخصصی شاهنامه نگاری در دوره قاجار

  

نشست تخصصی «فرش‌های دوره قاجار» در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود


نشست تخصصی همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار

سخنرانان:

جناب آقای مهندس سید محمد بهشتی، ریاست محترم پژوهشگاه میراث فرهنگی و صنایع دستی و دبیر کل همایش

 و

جناب آقای دکتر سید احمد محیط، مشاور عالی پژوهشگاه میراث فرهنگی و صنایع دستی و دبیر کمیته شورای سیاست گذاری

ترازو در هنر قاجار & نسبت میان قاجاریه،هنر ایران و جهانهر نویسنده تنها می تواند یک مقاله را  در همایش ارائه دهد.

نویسندگان محترمی که چندین چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال نموده اند، به دلخواه خود یکی از آن ها را انتخاب نموده و به دبیرخانه همایش از طریق صفحه کاربری خود اعلام نمایند.

هر نویسنده مسئول تنها می تواند یک مقاله را به دبیرخانه همایش ارسال نماید.اخبار بیشتر »

حامیان همایش

 

اشتراک خبرنامه

با وارد کردن نشانی پست الکترونیکی خود جدید ترین اخبار را دریافت کنید.

گالری تصاویر

 • فراخوان
 • سخن سردبیر
 • همایش قاجار
 • نشست تخصصی شاهنامه نگاری در دوره قاجار
 • نشست تخصصی موسیقی در دوره قاجار
 • نشست تخصصی عکاسی در دوره قاجار